меню
  • Багрене
върни към всички

Багрене

Product Name

Егализатор Ф

ЕГАЛИЗАТОР Ф е високоефективен нископенещ се егализатор за багрене на изделия от целулозни влакна с директни, дисперсни, кюпни, серни и реактивни багрила. ...

За процесите на предварителна подготовка и багрене в текстилната и трикотажна промишленост са разработени цялостни технологии за приложение на ТСС на "ХИМАТЕХ" АД , в т.ч. перилни, мокрители, егализатори, стабилизатори и омекотители.