меню
  • Силиконови масла
върни към всички

Силиконови масла

Силиконовите масла са инертни продукти с широка област на употреба. Могат да се използват като пластификатори, топлоносители, антиадхезиви, като суровина за водни репеленти, антистатици и омекотители на текстилни влакна, антипенители и полиращи продукти, като смазочно средство, за силиконови емулсии и много други.
Product Name

Силиконово масло 350

Силиконовото масло намира приложение като смазващо, демпфериращо, хидравлична течност, топлоносител и разделително средство.

В областта на производството на специализирана силиконова продукция "ХИМАТЕХ" АД се наложи като един от малкото производители в страната в непрекъсната борба с конкуренцията на този пазар от масирания внос от Западно-Европейските и Американските фирми, имащи дългогодишни традиции в производството и име в международната търговия.