меню
  • Други
върни към всички

Други

Product Name

Етилсиликат 40

Етилсиликат 40 е свързващо вещество в процесите на леярската промишленост, а също така влиза и в състава на различни грундове. Смес от тетраетоксисилан и полиетоксисилоксани с линеен строеж....

В областта на производството на специализирана силиконова продукция "ХИМАТЕХ" АД се наложи като един от малкото производители в страната в непрекъсната борба с конкуренцията на този пазар от масирания внос от Западно-Европейските и Американските фирми, имащи дългогодишни традиции в производството и име в международната търговия.