меню
  • Силиконови продукти

Силиконови продукти

Направлението "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА" е наследник на бившата секция "Високомолекулни съединения" от ЦИХП., научно-изследователската дейност на която започва практически с формирането на Института. 

 

През 80-те години в секцията започна разработването на технологии за производство на определен клас органосилициеви олигомерни и полимерни материали. Реализираните в промишлен мащаб производства от силиконовото направление в края на 80-те години определи в значителна степен по-нататъшната специализация в дейността на секцията.

 

С настъпилите процеси на глобално организационно и технологично преструктуриране на икономиката на страната в края на 1991 г., характерът на дейността ни в горецитираните направления се измени в съответствие с общовъзприетата фирмена политика. Изцяло е поето производството на тези номенклатури от силиконови продукти, за които в "ХИМАТЕХ" АД съществуват технологични условия за производство, установен традиционен пазар и потребление.

 

Най-голям пазарен дял имат антиадхезивните силиконови материали (силиконовите емулсии "ЕМУЛСИЛ-60, силиконовите препарати "СИЛФИН П") с потребители почти всички пластмасо- и каучукопреработващи предприятия в страната, силиконовите хидрофобизиращи материали за строителната индустрия "СИЛФОБ КВ", с основни потребители "КНАУФ-ГИПСОФАЗЕР"АД-Видин , фирма "ПРОЛЕТЕР"- Виница, Македония, течните двукомпонентни силиконови каучуци със специализирано предназначение в електротехниката и електрониката, силиконовите смоли и лакове на тяхна основа за електротехнически цели и антикорозионна защита, етилсиликатните свързващи материали за нуждите на прецизното леене с основни потребители "ДИНАМО" ООД, "МЕТАЛИК" АД, "СТОЛЕКОМ" АД и др.

 

Силиконови каучуци Силаст Д2 за калъпи

Силиконовите каучуци „Силаст Д2“ представляват двукомпонентни силиконови пасти, които след втвърдяване (вулканизиране) са подходящи за направа на широк спектър от калъпи (матрици) за различни по форма и вид детайли и изделия с цел точната им репродукци...
виж още »

Силиконови продукти за електронни и електрически детайли

Силиконовите продукти за ел. детайли и електрониката са отлично решение за защита от влага, прах, атмосферни влияния, топлинни лъчения и др. След вулканизация издържат на слаби натоварвания (вибрации и натиск). Позволяват лесно премахване за пълен конт...
виж още »

Силиконови отделители/антиадхезиви

Силиконовите антиадхезиви са отделително средство, улесняващо изваждането на изделието от силиконовия калъп, метални матрици или др, предпазвайки готовата матрица и излетия в нея детайл от залепване, нараняване, надраскване, скъсване на калъпа и нару...
виж още »

Силиконови хидрофобизатори

Силиконовите хидрофобизатори образуват стабилен водонепроницаем филм, устойчив на атмосферни влияния и корозия върху третираните обекти. Характеризират се с голям диапазон на приложение – текстилни изделия (тип брезент), бетон, газобетон, метал, камък ...
виж още »

Силиконови масла

Силиконовите масла са инертни продукти с широка област на употреба. Могат да се използват като пластификатори, топлоносители, антиадхезиви, като суровина за водни репеленти, антистатици и омекотители на текстилни влакна, антипенители и полиращи продукт...
виж още »

В областта на производството на специализирана силиконова продукция "ХИМАТЕХ" АД се наложи като един от малкото производители в страната в непрекъсната борба с конкуренцията на този пазар от масирания внос от Западно-Европейските и Американските фирми, имащи дългогодишни традиции в производството и име в международната търговия.