меню
  • Топлоустойчиви покрития
върни към всички

Топлоустойчиви покрития

Product Name

Термоустойчив емайллак с феролит

Термоустойчивият феролит  представлява   суспензия на пигменти, пълнители и алуминиева паста  в разтвор на винилова и силиконова смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки....

Материалите са предназначени за защита от корозия на открити и закрити съоръжения и конструкции от метал, бетон, дърво и други (в т.ч. поцинкована ламарина) във вид на замазки, шпакловки, китове за облицовки, ламинати със стъклена тъкан, стенни и подови покрития, уплътнителни слоеве (херметици), фуги и хидрофобизатори за строителни материали. Горепосочените системи се използват при проектиране и изпълнение на ново строителство и ремонти на граждански обекти, промишлено строителство и ремонтни дейности (конструкции, инсталации, съоръжения и др.) в химическата, газодобивната, нефтопреработващата, хранително-вкусовата и текстилната промишлености, атомната и топлоенергетиката, машиностроенето, електрониката, военно промишления комплекс и др.