меню
  • Специални покрития
върни към всички

Специални покрития

Специалните покрития са основни грундове, бои, лакове и разредители за боядисване на военна техника - артилерийско въоръжение, бронетанкова, авиационна, военоморска, ракетна и инженерна техника. Химатех предлага защитни грундове, които да предотвратят повторно образуване на корозия, двуслойни покрития и други!
Product Name

Емайллак ЕП – 12 пигментиран

Емайллак ЕП-12 се използва за боядисване на изделия от магнезиеви и алуминиеви сплави, и стомана, предварително грундирани с грунд ЕП-053 или грунд АК-014....
Product Name

Емайллак КЧ – 71

За боядисване на предварително грундирани с грунд АК-014 метални и дървени повърхности, бетон, мазилка, за работа в условия на изпарения от киселини....
Product Name

Емайллак МС – 249

Емайллак МС-249 се произвежда се в изумруден цвят ( RAL 5018).Предназначение Емайллак МС-249 се използва за боядисване на метални повърхности със специално предназначение ....
Product Name

Грунд АК - 014

Грунд АК-014 се използва за грундиране повърхности от неръждаема стомана и сплави на цветни метали със специално предназначение. Подходящ за основа на винилови, хлоркаучукови, алкидно-стиролни и др.емайллакове и бои....
Product Name

Лак АС-82

Лак АС-82 e предназначен за атмосферо-устойчиво покритие на изделия от алуминиеви сплави, подложени на краткотрайно въздействие на температура до 180 °С....
Product Name

Лak ЕП 075

За горещо втвърдяване на лаково покритие върху детайли със специално предназначение.
Product Name

Емайллак ХВ 54

Употребява се за боядисване на изделия от черни или цветни метали със специално предназначение.
Product Name

Емайллак ИЧ-ПФ-56

Предназначен е за въздушносъхнещи покрития на изделия от черни или цветни метали със специално предназначение, с цел маскировка на обекта във видимата област на спектъра. Притежава антикорозионни и атмосфероустойчиви свойства....

Материалите са предназначени за защита от корозия на открити и закрити съоръжения и конструкции от метал, бетон, дърво и други (в т.ч. поцинкована ламарина) във вид на замазки, шпакловки, китове за облицовки, ламинати със стъклена тъкан, стенни и подови покрития, уплътнителни слоеве (херметици), фуги и хидрофобизатори за строителни материали. Горепосочените системи се използват при проектиране и изпълнение на ново строителство и ремонти на граждански обекти, промишлено строителство и ремонтни дейности (конструкции, инсталации, съоръжения и др.) в химическата, газодобивната, нефтопреработващата, хранително-вкусовата и текстилната промишлености, атомната и топлоенергетиката, машиностроенето, електрониката, военно промишления комплекс и др.