меню
  • Разредители
върни към всички

Разредители

Химатех предлага на клиентите си разредители за епоксидни, полиуретанови, силиконови, винилестерни бои и лакове.
Product Name

Разредител ХС

Използва се за разреждане на винилови лакобояджийски материали.

Материалите са предназначени за защита от корозия на открити и закрити съоръжения и конструкции от метал, бетон, дърво и други (в т.ч. поцинкована ламарина) във вид на замазки, шпакловки, китове за облицовки, ламинати със стъклена тъкан, стенни и подови покрития, уплътнителни слоеве (херметици), фуги и хидрофобизатори за строителни материали. Горепосочените системи се използват при проектиране и изпълнение на ново строителство и ремонти на граждански обекти, промишлено строителство и ремонтни дейности (конструкции, инсталации, съоръжения и др.) в химическата, газодобивната, нефтопреработващата, хранително-вкусовата и текстилната промишлености, атомната и топлоенергетиката, машиностроенето, електрониката, военно промишления комплекс и др.