меню
  • Предпазване и възстановяване на бетонни конструкции
върни към всички

Предпазване и възстановяване на бетонни конструкции

Голям брой стоманобетонни (RC) конструкции влошават своите качества, често преждевременно и се нуждаят от коригиращи мерки за възстановяване на тяхната безопасност и/или работоспособност. Следователно, през последните години необходимостта от ремонт и защита на бетонните конструкции нараства значително. Въпреки че разходите, свързани с ремонта на влошаващи се бетонни конструкции, могат да бъдат значителни, разходите в резултат на лошо проектирани или изпълнени ремонти могат да бъдат дори по-големи. Техническият и икономически успех на ремонтните проекти зависи от редица фактори, включително правилна оценка на състоянието на структурата, проектиране и изпълнение на коригиращи мерки, както и проектиране и изпълнение на стратегии за поддръжка.
Product Name

Епоксиден компаунд ЕП 35

КОМПАУНД ЕР-35 се използва като пълнител и уплътняващ състав за запълване на метални и бетонни повърхности. В минната индустрия – като уплътняващ материал в дробилните машини....
Product Name

Епоксидна композиция Г

За китосване на метални и бетонни повърхности, като уплътнител между метални повърхности.
Product Name

Епоксидна инжекционна смола

За затваряне, уплътняване и премостване на сухи пукнатини и кухини . Възстановява структурната цялост на основи от бетон ,тухли и камък.

Подготовка на бетонната повърхност: В зависимост от състоянието на бетона може да се наложи обезмасляване, шлайфане, обезпрашаване, китосване с цел да се постигне трайна връзка (адхезия) между основата и новата полимерна система. Якостта на натиск на основата не трябва да бъде по-ниска от 25N/mm2(25MPa). За устойчивост на конкретни натоварвани яможе да си изисква и по-висока якост. Якостта на скъсване при опън трябва да бъде минимум 1.5N/mm (≥1.5MPa) и якост на опън при огъване не по-ниска от 30N/mm2. Не е препоръчително основата за полимерни покрития да бъде изпълнена от цименто пясъчен разтвор за подови замазки. Бетоновите повърхности след полагане и обработка на бетона образуват филм от„циментово мляко“ в следствие на което  се получава слаба адхезия в най-горния слой на бетоновата настилка, който трябва да бъде отстранен. Напреженията от съсъхване на бетона, термичен шок или прекомерно натоварване могат да доведат до снижаване на кохезионните параметри. Затова слабите зони трябва да се отстранят преди нанасяне на новото покритие. За полагане на полимерни покрития се счита за прието, че съдържанието на влага в основата не трябва да надвишава 4%, но Химатех разполага с подходящи продукти за полагане на системи и с по-висока влажност. Ако климатичните фактори бъдат пренебрегнати, могат да се появят дефекти в покритията, като например лоша адхезия, влажни петна, формиране на кухини, неравни повърхности или недостатъчно втвърдяване. Затова е важно да се следи температурата на околната среда, температурата на основата и точката на оросяване.