меню
  • Грундове
върни към всички

Грундове

Грундирането на основата преди полагането на подови покрития е основна технологична операция. От една страна, чрез нанасянето на подходящ грунд се заздравява повърхностния слой на основата при импрегиране, а от друга страна, създава невсмукваща гладка основа, която помага за разливането при саморазливните покрития или улеснява полагането на високонапълнени полимерни композиции. Грундът трябва да има определен вискозитет, за да може да попие в основата. При наличие на порьозни основи е необходимо полагането на втори слой адхезионен грунд, чиято цел е "запечатване" на основата и елиминиране на възможността от поява на дефекти под формата на малки дупчици. Не се допуска грундираната основа да престои повече от 48 часа без нанасяне на последващо покритие. При превишаване на това време е необходимо да се изпълни механична обработка на положения вече грунд и полагане на втори слой грунд.
Product Name

Епоксиден грунд за бетон

За импрегниране на почистени и обезпрашени бетонни повърхности с цел осигуряване на адхезия към следващите защитни слоеве.
Product Name

Епоксиден грунд контактен

За грундиране на влажен или недобре обезмаслен бетон преди полагане на саморазливно подово покритие или тънкослойно полимерно покритие.
Product Name

Епоксиден грунд В

За грундиране и запечатка на бетонни, керамични и др.повърхности, съдържащи повишено количество влага до 8%.
Product Name

Винилестерен грунд

Винилестерният грунд, модифициран с каучук, се използва за  грундиране както на сухи, така и на влажни повърхности,  в условия на агресивни среди – киселини, основи, соли, газове, петролни продукти , в  температурен интервал -30°С до  + 110°С....
Product Name

1К Винилов грунд

1-компонентен въздушно-съхнещ грунд за грундиране на повърхности от метал, дърво ,някои пластмаси,поцинкована ламарина и бетон, работещи в условия на атмосфера, химикали, UV-лъчи...
Product Name

1K Силиконов грунд

Покритието притежава висока атмосфероустойчивост, водоустойчивост и непроницаемост, температуроустойчивост до + 350°С.

Подготовка на бетонната повърхност: В зависимост от състоянието на бетона може да се наложи обезмасляване, шлайфане, обезпрашаване, китосване с цел да се постигне трайна връзка (адхезия) между основата и новата полимерна система. Якостта на натиск на основата не трябва да бъде по-ниска от 25N/mm2(25MPa). За устойчивост на конкретни натоварвани яможе да си изисква и по-висока якост. Якостта на скъсване при опън трябва да бъде минимум 1.5N/mm (≥1.5MPa) и якост на опън при огъване не по-ниска от 30N/mm2. Не е препоръчително основата за полимерни покрития да бъде изпълнена от цименто пясъчен разтвор за подови замазки. Бетоновите повърхности след полагане и обработка на бетона образуват филм от„циментово мляко“ в следствие на което  се получава слаба адхезия в най-горния слой на бетоновата настилка, който трябва да бъде отстранен. Напреженията от съсъхване на бетона, термичен шок или прекомерно натоварване могат да доведат до снижаване на кохезионните параметри. Затова слабите зони трябва да се отстранят преди нанасяне на новото покритие. За полагане на полимерни покрития се счита за прието, че съдържанието на влага в основата не трябва да надвишава 4%, но Химатех разполага с подходящи продукти за полагане на системи и с по-висока влажност. Ако климатичните фактори бъдат пренебрегнати, могат да се появят дефекти в покритията, като например лоша адхезия, влажни петна, формиране на кухини, неравни повърхности или недостатъчно втвърдяване. Затова е важно да се следи температурата на околната среда, температурата на основата и точката на оросяване.