меню
  • Бои / Емайллакове
върни към всички

Бои / Емайллакове

Eмайллакът представлява цветно непрозрачно вещество, което се използва като защитно или декоративно покритие за бетонни, метални, стъклени или керамични повърхности. Най-важните свойства на един емайллак са адхезия, твърдост, еластичност, проницаемост, устойчивост на изтриване, устойчивост към заобикалящата среда, устойчивост на удар, блясък на филма и дебелина
Product Name

2K Епоксиден водоразредим емайллак В

Водоразредимият емайллак В обезпечава покритие с добра адхезия, устойчивост на агресивни среди, добри физико-механични показатели, добри декоративни качества. Матово....
Product Name

2K Епоксиден емайллак ЕП 65

Емайллакът обезпечава покритие с добра адхезия, устойчивост на агресивни среди, добри физико-механични показатели, добри декоративни качества. Произвежда се в различни цветове.      ...
Product Name

Даупол ОП боя

Епоксидно покритие Даупол ОП може да се нанася и като боя по подове, стени, тавани, парапети и др.

Подготовка на бетонната повърхност: В зависимост от състоянието на бетона може да се наложи обезмасляване, шлайфане, обезпрашаване, китосване с цел да се постигне трайна връзка (адхезия) между основата и новата полимерна система. Якостта на натиск на основата не трябва да бъде по-ниска от 25N/mm2(25MPa). За устойчивост на конкретни натоварвани яможе да си изисква и по-висока якост. Якостта на скъсване при опън трябва да бъде минимум 1.5N/mm (≥1.5MPa) и якост на опън при огъване не по-ниска от 30N/mm2. Не е препоръчително основата за полимерни покрития да бъде изпълнена от цименто пясъчен разтвор за подови замазки. Бетоновите повърхности след полагане и обработка на бетона образуват филм от„циментово мляко“ в следствие на което  се получава слаба адхезия в най-горния слой на бетоновата настилка, който трябва да бъде отстранен. Напреженията от съсъхване на бетона, термичен шок или прекомерно натоварване могат да доведат до снижаване на кохезионните параметри. Затова слабите зони трябва да се отстранят преди нанасяне на новото покритие. За полагане на полимерни покрития се счита за прието, че съдържанието на влага в основата не трябва да надвишава 4%, но Химатех разполага с подходящи продукти за полагане на системи и с по-висока влажност. Ако климатичните фактори бъдат пренебрегнати, могат да се появят дефекти в покритията, като например лоша адхезия, влажни петна, формиране на кухини, неравни повърхности или недостатъчно втвърдяване. Затова е важно да се следи температурата на околната среда, температурата на основата и точката на оросяване.