меню
  • Индустриални полиуретанови настилки
върни към всички

Индустриални полиуретанови настилки

Полиуретановите покрития, които предлагаме, могат да бъдат няколко вида: запечатващи с дебелина до 0,15 мм, тънкослойни с дебелина до 1 мм и саморазливни с дебелина до 4 мм. Тънкослойните настилки са подходящи за помещения подложени на леко до средно механично натоварване – лаборатории, търговски помещения, складове и логистични помещения, стълбища и коридори, кухни, фармацевтични предприятия, хранително-вкусови предприятия, частни паркинги и гаражи, търговски обекти и др. Саморазливните покрития до 4 мм са препоръчителни в помещения подложени на средно до тежко механично натоварване – предприятия на леката промишленост, помещения в обществени сгради, мокри помещения, хладилни камери, лаборатории, болнични заведения, спедиторски и складови помещения, зали, цехове, автосервизи, помещения в химически предприятия и предприятия на ХВП.
Product Name

Полиуретанов саморазливен под

Продуктът представлява 2-компонентно саморазливно полиуретаново покритие, което е предназначено за нанасяне в дебел слой. Втвърдява чрез реакция (омрежване) на двата компонента....

Основна задача, с която може да помогнем на нашите клиенти, е изборът на подходящо подово покритие, което да отговаря на изискванията им за дълготрайност при съответните действащи фактори на експлоатационна среда, постигане на максимален комфорт в помещенията, добра хигиена и безопасност. От голямо значение за дълготрайността на подовите покрития има правилното изпълнение, което включва качествен контрол на влаганите материали, правилно дозиране на компонентите на всеки продукт, осигуряване на определен температурно-влажностен режим при полагането и по време на втвърдяване на покритието и спазване на специфични технологични правила при самото полагане.